Termeni și condiții

Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale website-ului andreearosca.ro înainte de vizitarea acestui website. Prin accesarea website-ului andreearosca.ro acceptați (implicit și necondiționat) în întregime Termenii și condițiile de utilizare.

Pentru utilizarea Site-ului este necesar să citiți și să acceptați aceste condiții și termeni în totalitate. Vizitarea în continuare a Site-ului presupune că sunteți de acord cu aceste condiții și termeni.

S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabila. Eventualele modificari și/sau completări urmează a fi afișate pe site-ul andreearosca.ro, urmând a intra în vigoare de la momentul afișării.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul website-ului andreearosca.ro este protejat de prevederile legale care reglementează dreptul de autor precum și drepturile conexe dreptului de autor. Toate materialele, incluzând toate imaginile, ilustrațiile, articolele, textele, grafica, design-ul, clipuri audio/video etc., conținute în acest website sunt proprietatea S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. și sunt protejate de legile referitoare la dreptul de proprietate intelectuală, precum și toate marcile și logo-urile sunt proprietatea S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. sau a deținătorilor licențelor.

Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără acordul scris al S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L.

Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului doar pentru uz personal, non-comercial, sau în scopuri de informare sau educare a cititorilor, obligatoriu cu menționarea sursei.

În cazul în care se dorește folosirea lor în scopuri comerciale, vă rugăm să trimiteți o solicitare pe adresa de email: andreea@andreearosca.ro.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește website-ul pe riscul propriu. S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. nu acordă niciun fel de garanție pentru utilizarea acestui website, nu garantează că website-ul sau serverele pe care este găzduit nu conțin viruși sau alte componente vătămătoare.

S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele daune, directe sau indirecte, ori pentru prejudicii cauzate de utilizarea sau vizitarea website-ului sau de imposibilitatea accesării website-ului.

S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. nu este responsabilă de utilizarea oricăror legături către alte site-uri web, care se găsesc pe website, și nici pentru conținutul acestora.

Informații detaliate puteți obține telefonic sau prin email, utilizând datele de contact puse la dispoziție în secțiunea Contact.

LEGEA APLICABILĂ

Prin vizitarea Site-ului, Utilizatorul este de acord ca orice dispută cu privire la utilizare, să fie guvernată în conformitate cu legile României, iar nivelul de jurisdicție să fie reprezentat de către instanțele de drept comun competente din România, de pe raza sediului societății din București. Site-ul poate fi accesat de pe întreg teritoriul României, cât și din afara României; accesarea sa din afara României este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. prelucrează date cu caracter personal prin intermediul website-ului andreearosca.ro, sub autorizația nr. 21147 din registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare: Legalitate. S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în temeiul și în conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. colectează și prelucrează date cu caracter personal cu scopul bine determinat, explicit și legitim al informării în legătură cu conținutul site-ului andreearosca.ro; Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L., date cu caracter personal au prevăzută în contractul de munca sau în contractul de prestări servicii o clauză de confidențialitate; Consimțământul persoanei vizate. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. își dau acordul asupra prelucrării datelor personale, după ce, în prealabil, s-au informat și și-au format propria alegere; Informarea. S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. pune la dispoziție persoanelor ale căror date sunt procesate toate informațiile necesare luării deciziei de a fi sau nu de acord cu prelucrarea datelor personale; Calitatea datelor. Datele procesate de S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate; Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de a avea acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra lor, de a se opune prelucrării lor și de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate; drepturile de acces, de corectare și de opoziție se pot exercita, în condițiile Legii, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmisă la adresa de e-mail a S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. (andreea@andreearosca.ro). Răspunsul Societății va veni în termen de maxim 15 zile; în situația în care prelucrarea datelor este considerată ilegală, persoana în cauză se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro sau instanțelor competente aflate în raza domiciliului său; Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal luate de S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel optim de siguranță a datelor cu caracter personal procesate; Notificarea. S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. a notificat operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, primind un număr de operator. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care asigură securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Datele personale vor fi păstrate pe durata necesară acordării serviciilor contractate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, respectiv S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L., prin persoanele împuternicite. Utilizatorii sunt de acord să primească informații despre produsele, serviciile și evenimentele oferite de S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. Datele utilizatorilor nu vor fi transferate niciodata în scop comercial unei alte entități. Dacă unele din datele furnizate sunt incorecte, utilizatorii sunt rugați să informeze S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. cât mai curând posibil.

DECLARAȚIE DE RENUNȚARE ȘI ELIBERARE DE RESPONSABILITATE

În relația cu S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L., persoana juridică de drept roman, prin prezenta, utilizatorul declară că renunță la toate pretențiile pe care le are acum și pe care le-ar putea avea în viitor în relația cu S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L, directorii, executivii, angajații și membrii săi (denumiți colectiv “Reprezentanții S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L”).

CONTACT

Pentru orice informații referitoare la site sau eventualele raporturi de încălcări ale dreptului de autor, utilizatorii pot contacta S.C. EXCEL COMMUNICATIONS S.R.L. la numărul de telefon 0729600463 sau prin email la adresa andreea@andreearosca.ro.